המקדשים לאורך הפְּרָדַקְשִׁינָה

Giripradakshina Route Map

ארונאצ’לה נראה כמו הר אינטגרלי אחד ולוֹ פסגה הנראית מוגדרת היטב ממקומות שונים. בדומה, תורתו של רמנה מהארישי מתוארת על ידי רבים כמכָוונת לעבר הפסגה היחידה של חקר העצמיות, תוך שימת דגש על גדיעת רעיון ‘אני הגוף’. כפי שארונאצ’לה נראה כאילו הוא מורכב מגבעות רבות, שלכל אחת מהן פסגה נפרדת משלה, כך נראה כי תורתו של רמנה מהארישי מעניקה חשיבות לכל מיני תרגולים רוחניים. אחד מאלה הוא ההליכה סביב ההר ארונאצ’לה, מרחק כארבעה־עשר ק”מ.

ההליכה סביב ההר נקראת גִירִי פְּרָדַקְשִׁינה. ‘פרדקשינה’ פירושה פעולת ההליכה סביב כל מקום קדוש בכיוון מחוגי השעון, כשצידו הימני של הגוף פונה לעבר אובייקט הסגידה; ‘גירי’ פירושו הר; לפיכך גירי פרדקשינה מתייחס להליכה סביב ההר ארונאצ’לה. דֶוָרָאג’ה מוּדָאליַאר מציין בספרו My Recollections of Bhagavan:

 

כה גדולה היתה עצלוּתי ואולי במידה מסוימת גם תחושת היהירות של עליונות החוכמה, המחשיבה את הסגידה השכלית כמספיקה ומייתרת כל סגפנות פיזית כגון הליכה של ארבעה־עשר ק”מ ברגלים יחפות, עד שגם אחרי שעברתי לגור באשרם כדייר מן המניין, לא הלכתי סביב ההר כפי שעשו רוב האנשים האחרים. עם זאת, מתוך כל מה שראיתי או שמעתי, חשתי כי חייב להיות משהו משמעותי מאוד בפרדקשינה הזאת. לכן לעתים קרובות העסקתי את בהגוואן בשאלות אם אכן חשוב לעשות את המאמץ הזה. […] להלן מובאת תמצית הדברים שנאמרו לי בשיחתי עם בהגוואן בנושא:

“לכל אחד טוב להקיף את ההר. לא משנה כלל אם יש לך אמונה בפרדקשינה או לא. כפי שהאש תשרוף את כל מי שייגע בה, אם יאמין בכך ואם לא, כך ההר יביא תועלת לכל מי שיילך סביבו.” פעם אחת הוא אמר לי: “למה מעסיקות אותך כל כך כל השאלות האלו על התועלת שבהליכה סביב ההר? לא משנה מה תשיג או לא תשיג, לפחות תפיק תועלת מהתרגול הגופני.”

בהגוואן חשב שזה לפחות יהיה מובן לאינטלקט הקהה שלי. בהזדמנות אחרת אמר לי: “לך סביב ההר פעם אחת. תראה שזה ימשוך אותך.” ראיתי גם שכל מי שבא וסיפר לבהגוואן שהתחיל לעשות פרדקשינה, ולא משנה כמה זקן או חלש היה, אף פעם, בשום מקרה, בהגוואן לא ניסה לבטל את הרעיון, אלא לכל היותר אמר: “אתה יכול ללכת לאט”.

כיום אני מאמין מושבע בפרדקשינה, כמו כל דבק אחר של בהגוואן, אך אני מווסת את תכיפות הפרדקשינות בהתאם לגילי, בריאותי וכוחי, בגבולות המאמץ הסביר.

 

Samudram Lake
Samudram Lake

In Letters from

בספר מכתבים מרמנה אשרם (Letters from Ramanasramam) קראנו שבהגוואן אמר: “גדוּלתה של הגירי פרדקשינה תוארה באריכות בארונאצ’לה פּוּרָאנַם. האל נַנְדִיקֶשָׁה שאל את סָאדָשִׁיוָה שאלה דומה וסאדשיוה ענה כך: ‘טוב ללכת סביב ההר הזה. למילה “פְּרָדַקְשִׁינָה” יש משמעות משלה. ההברה “פְּרָה” מסמלת סילוק כל סוג של חטא; “דָה” מסמלת הגשמת התשוקות; “קְשִׁי” מסמלת חופש מגלגולי חיים עתידיים; “נָה” מסמלת הענקת שחרור באמצעות הניָאנָה’. האמת היא שקשה לתאר את ההנאה והשמחה הנגרמות עקב הפרדקשינה. הגוף מתעייף, איברי החושים מאבדים את כוחם וכל פעילויות הגוף נספגות בִפנים. האדם שוכח את עצמו ושוקע במדיטציה. בעוד הוא ממשיך והולך, הגוף חווה מעצמו הרמוניה, כמו במצב האָסָנָה (תנוחת הישיבה הבסיסית למדיטציה). כך בריאותו של הגוף משתפרת. מלבד זאת, קיימים סוגים שונים של צמחי מרפא על ההר והאוויר החולף דרך הצמחים האלה יפה לריאות”.