ארוּנאצ’לה

מרכז רוחני

ArunaSpecial2_Deepam - Copy

 

Arunachala, Mountain of Light

 

שׁיוָה התגלה בדמות ההר ארוּנָאצָ’לָה, בהכריזו: “כפי שהירח שואב את אורו מן השמש, כך מקומות קדושים אחרים ישאבו את קדושתם מארונאצ’לה. זה המקום היחיד שבו לבשתי דמות זו לתועלתם של אלה המבקשים לסגוד לי ולזכות בהארה. ארונאצ’לה הוא אוֹם עצמו. מדי שנה בשנה, בחודש קַרְטִיגַי, אופיע על פסגת ההר הזה בדמות משׂוּאה מעניקת שלווה”. הדבר מתייחס לא רק לקדושתו של ארונאצ’לה עצמו אלא גם לעליונותם של תורת אַדְוַיטָה ונתיב חקירת־העצמיות, שארונאצ’לה הוא מרכזם. אפשר להבין את משמעות הדבר מאמירתו של שׁרי בהגוואן: “בסופו של דבר כל אחד חייב לבוא לארונאצ’לה”.