Wywiady z Wiernymi

Archiwum Śri Ramanaśramam ma bogatą kolekcję filmów wideo zawierających wywiady z dawnymi wiernymi wyznawcami Bhagawana, w których opowiadają oni o swoim pierwszym darsianie, późniejszych wizytach i o doświadczeniach w Jego obecności.

Wydarzenia w Śri Ramanaśramam

Materiały wideo z poprzednich wydarzeń i uroczystości w Śri Ramanaśramam.

Artystyczne/Duchowe Wideo

Inspirujące wideo stworzone przez wyznawców.