Jogi Arunagiri Zwycięża nad Wszystkim…cytat z „Chwały Arunaczali”

Jak pokonać przeznaczenie?

Pewna zamożna pani powiedziała do Ramany Maharsziego: „Zostałam pobłosławiona wszystkim co tylko człowiek chciałby mieć.”

Głos się jej załamał. Opanowawszy się kontynuowała powoli: „Mam wszystko czego chcę, czego człowiek może zapragnąć… ale… ale… nie mam spokoju umysłu. Coś stoi temu na przeszkodzie. Prawdopodobnie moje przeznaczenie.”

Przez chwilę panowała cisza. Potem On przemówił ze zwykłą sobie czułością: „Dobrze, powiedziałaś to, co pragnęłaś powiedzieć.  A zatem, czym jest przeznaczenie? Nie ma przeznaczenia. Oddaj siebie całkowicie i wszystko będzie dobrze. Nie dźwigaj ciężaru sama, zrzuć całą odpowiedzialność na Boga. Cóż ci wówczas może uczynić przeznaczenie?”

W.: „Całkowite oddanie siebie jest niemożliwe.”

Maharszi: „Tak, całkowite oddanie siebie jest niemożliwe. Lecz częściowe oddanie z pewnością jest dla wszystkich możliwe. Z czasem doprowadzi ono do całkowitego oddania. Co robić, gdy oddanie siebie jest niemożliwe? Umysł nie ma spokoju. Sama nie jesteś w stanie go wywołać. Może to tylko uczynić całkowite oddanie siebie.”

W.: „Częściowe oddanie siebie – czy… może ono odwrócić przeznaczenie?”

M.: „O tak, może.”

W.: „Czy przeznaczenie nie jest wynikiem przeszłej karmy?”

M.: „Jeśli oddasz siebie Bogu, Bóg się tym zajmie.”

W.: „Jeśli Bóg tak zarządził, w jaki sposób Bóg to odwoła?”

M.: „Wszyscy są w Nim jedynie.”

 

Cierpienie i Zło

Pojawia się często pytanie, dlaczego cały ten stworzony świat jest pełen cierpienia i zła. Jedyne co można powiedzieć, to że taka jest wola Boga i że jest ona jest nieodgadniona. Tej wszech-mądrej i wszechmocnej Istocie nie da się przypisać żadnej intencji, żadnego pragnienia i żadnego celu. Boga nie dotykają wydarzenia, które toczą się w Jego obecności. Nie ma sensu przypisywanie odpowiedzialności i motywu temu Jednemu, zanim stał się wieloma. Wola Boga, która o wszystkim decyduje,  jest natomiast dobrym rozwiązaniem problematycznej kwesti wolnej woli. Zamiast martwić się tym co się nam przydarza, albo tym co zrobiliśmy lub co pominęliśmy, mądrzej jest porzucić poczucie odpowiedzialności i wolnej woli i uznać, że jesteśmy narzędziami w rękach Wszech-mądrego i Wszechmocnego i że On decyduje o naszych czynach i o naszych cierpieniach. On dźwiga cały ciężar – a nam daruje spokój.

 

Całkowite Oddanie

Jeden z wiernych powiedział, że modli się o to by mieć częstsze wizje Siwy. Bhagawan rzekł: Oddaj siebie Jemu całkowicie i poddaj się Jego Woli, bez względu na to czy ci się pojawia, czy nie. Czekaj na Jego chęć. Jeżeli prosisz Go by zrobił to, czego ty chcesz, to jest to rozkazywanie Bogu, a nie oddanie siebie. Nie może być tak, że On ma się ciebie słuchać, a ty będziesz myślał, że jesteś Mu oddany. On wie najlepiej jak i kiedy działać. On niesie ciężar. Ty jesteś od trosk uwolniony. Wszystkie twoje troski należą do Niego. To jest całkowite oddanie.

Łaska Boska

Łaska Boska polega na tym, że promienieje On w sercu każdej osoby jako Jaźń. Ta moc łaski nie wyklucza nikogo, czy jest dobry, czy nie. Poszukujący powinni przezwyciężać trudności z opanowanym umysłem i z niezachwianą wiarą, że pojawiają się one po to by umocnić i zrównoważyć ich umysł.

Oddawanie Czci

Ktoś, kto uważa swoje ciało za siebie, nie jest w stanie czcić Boga bezforemnego; w jakikolwiek sposób będzie oddawał cześć, będzie to skierowane jedynie ku formie, nie inaczej.

Powodzenie i Porażka

Kiedy jakieś działanie przyniosło dobry efekt, niech cię nie ogarnia duma i nie myśl: „Zostało to osiągnięte dzięki mnie” lecz miej przekonanie, że to Bóg był łaskawy. Kiedy spodziewany wynik nie został osiągnięty, nie należy myśleć, że działanie okazało się bezskuteczne, albowiem skutkiem jego jest zrozumienie, że działania przynoszą dobry skutek (w potocznym znaczeniu) dzięki Łasce Boga, a nie przez ludzki wysiłek.

 

Sri Bhagavan at Skandashram
Sri Bhagavan at Skandashram

Po uczynieniu czegoś niewłaściwego nie należy tego ukrywać w obawie przed o utratą miłości do siebie; należy postanowić działać właściwie w przyszłości i unikać błędów.

Powodzenie i porażka następują zgodnie z przeznaczeniem, a nie w wyniku woli czy jej braku. We wszystkich sytuacjach należy starać się zachować opanowanie. Na to należy skierować wolę. Jest lepiej dla poszukującego, gdy jego sytuacja życiowa budzi u innych współczucie, niż gdy budzi zazdrość.

 

Sri Bhagavan sitting in Old Hall
Sri Bhagavan sitting in Old Hall

Sekret Szczęśliwego Życia

Jeżeli ktoś będzie widział u innych tylko zalety i pomijał ich wady, to jego umysł będzie pogodny  i całe życie szczęśliwe. Zawsze beztroski, z opanowanym umysłem, wolny od pragnień i niechęci – to piękne cechy poszukującego.

 

 

Postawa Wobec Wrogów

Wróg nienawidzi ego, które poszukujący i tak chce zniszczyć. A zatem, jak młot dla kowadła, wróg jest w istocie przyjacielem poszukującego.

 

Otrzymanie Łaski we Śnie

Na podstawie pewnych arbitralnych założeń co do długości trwania naszych doświadczeń,  jedno doświadczenie zostało nazwane snem [czymś nierzeczywistym], a drugie jawą [czymś rzeczywistym]. W odniesieniu do Rzeczywistości oba te doświadczenia są nierzeczywiste. Ktoś może mieć na przykład doświadczenie otrzymania Łaski we śnie [który uważa się za nierzeczywisty]; rezultat tego i wpływ na całe jego późniejsze życie może być tak głęboki i trwały, że trudno to doświadczenie nazwać nierzeczywistym. Tymczasem jakieś drobne wydarzenie przytrafi się na jawie [czyli w tzw. rzeczywistości] i mimo że błahe, bez znaczenia i szybko zapomniane, to uznaje się je za rzeczywiste.