Tato sekce poskytuje oddaným bezplatný vstup do nádherné sbírky materiálů oddaných, života a učení Šrí Ramany Maharišiho.

Sri Bhagavan sitting_HDR_side view

Publikace

Čtěte aktuální a minulá vydání Mountin Path, Sarangathi Newsletter a Call Divine.

Audio

Poslechněte si zpěvy prací Šrí Ramany, spolu s chvalozpěvy a hudbou komponovanou oddanými.

Videa

Podívejte se na fascinující videa výjimečných oddaných, kteří měli osobní kontakt se Šrí Ramanou. Také, shlédněte video záznam posledních událostí v Šrí Ramana ašrámu.

Galerie Fotografií

Prohlédněte si krásné fotografie Šrí Ramany, Arunáčaly a další jiné.