Devi Prayers

Aanandalahari 

Devi Prayer

Ambaa Stotram

Devi Prayers

Anna Purna

Devi Prayers

Aparajita Trans.

Devi Prayers

Aparajita Stotra

Devi Prayer

Aapita Kuchamba Stava

Devi Prayer

Argalaastotra

Devi Prayer

Bhavanya Shtakam

Devi Prayers

Shri Chandipathah

Devi Prayers

Devi Upanishad

Devi Prayers

Shri Durga Saptashloki

Devi Prayers

Durga Pancharatnam

Devi Prayers

Durga Stuti

Devi Prayers

Gayatryatharvashirsham

Devi Prayers

Shri Kamakshi Panchashati

Devi Prayers

Kanakadhara Stotra

Devi Prayers

Shrimahalakshmi Lalita Stotram

Devi Prayers

Meenakshi Pancharatnam

Devi Prayers

Narayani Stuti

Devi Prayers

Navadurga Stotra

Devi Prayers

Shrisukta(Rig Veda)

Devi Prayers

Shri Sarasvatirahasya Upanishad

Devi Prayers

Sarasvaty Ashtakam

Devi Prayers

Siddhaku Njika Stotram

Devi Prayers

Atha Tantroktam Devi Suktam

Devi Prayers

Tripurasundari Ashtakam

Devi Prayers

Tulasi Mahima

Devi Prayers

Sri Umatrishati

Devi Prayers

Vamsha Vriddhikaram Durga Kavacham

Menu