Wzgórze Arunaczali

Ośrodek Duchowy

ArunaSpecial2_Deepam - Copy

 

Arunachala, Mountain of Light

 

Bóg Siwa objawił się jako Wzgórze Arunaczali i oswiadczył: Jak księżyc od słońca swiatło dostaje, tak  inne miejsca swięte swą swiętosć z Arunaczali czerpać będą. Tu jedynie tę postać przyjąłem dla dobra mych czcicieli, co pragną oswiecenia. Arunaczala jest OM samym. Co rok w Kartigai ujawniać się będę na szczycie wzgórza tego  jako płomień pokój niosący.

Odnosi się to nie tylko do świętosci samej Arunaczali, lecz także do doskonałości doktryny Adwaity i drogi Badania Siebie, której ośrodkiem jest Arunaczala. Wyraża to jasno następujące stwierdzenie Bhagawana: W końcu każdy musi przyjść do Arunaczali.