Giripradakshina Route Map

Arunaczala jest pojedyńczą górą o wyraźnie zarysowanym szczycie, widocznym z wielu miejsc. Podobnie mówi się o naukach Ramany Maharsziego: że wskazują na jeden jedyny punkt szczytowy. Jest nim Badanie Siebie, które prowadzi do unicestwienia pojęcia „jestem-ciałem.” Tak jak Arunaczala ma w sobie wiele pomniejszych wzgórków, każdy z odrębnym wierzchołkiem, tak i nauki Ramany Maharsziego wyróżniają wiele rozmaitych praktyk duchowych. Jedną z nich jest okrążanie Wgórza Arunaczali, dystans około 14 kilometrów.

Okrążanie Wzgórza nazywa się Giri Pradakszina. Pradakszina oznacza chodzenie dookoła świętego miejsca zgodnie ze wskazówkami zegara mając obiekt czci po prawej stronie.  Giri znaczy „wzgórze”; giripradakszina znaczy zatem „okrążanie wzgórza.” Oto co Dewaradża Mudaliar pisze w „Moich Wspomnieniach o Bhagawanie”:

Moja opieszałość i do pewnego stopnia wyniosłe poczucie, że najwyższa mądrość nie wymaga niczego poza praktyką umysłową oraz że umartwienia fizyczne, takie jak chodzenie 8 mil boso, są zbędne, sprawiły, że nawet już jako stały mieszkaniec Aśramy, w przeciwieństwie do innych, nigdy nie obchodziłem Góry. Czułem jednak, obserwując innych, że musi być w tej Pradakszinie coś naprawdę specjalnego. Ciągle więc pytałem Bhagawana czy warto sobie tym zadawać trud. (…) Oto istota tego co usłyszałem od Bhagawana na ten temat:

 „Każdy kto okrąża Górę, ma z tego pożytek. Nieważne nawet czy wierzy w moc Pradaksziny, czy nie. Tak jak ogień parzy wszystkich, nawet tych co nie wierzą, że jest gorący, tak i Góra świadczy dobrodziejstwa wszystkim, którzy ją okrążają.” Przy innej okazji powiedział: „Czemu wciąż pytasz czy warto okrążać Górę? Nawet jeśli nic innego z tego nie będziesz miał, to przynajmniej skorzystasz z ruchu fizycznego.” Bhagawan myślał, że może to przemówi do mojego tępego rozumu.

Innym razem rzekł: „Obejdź Górę raz. Zobaczysz, że cię przyciągnie.” Zauważyłem również, że kiedykolwiek ktoś oznajmiał Bhagawanowi, że zamierza iść na Pradakszinę, Bhagawan nigdy go nie zniechęcał, nawet gdy była to osoba w podeszłym wieku lub niesprawna. Najwyżej mógł powiedzieć: „Staraj się iść powoli.”

Dziś jestem całkowitym wyznawcą Giri Pradaksziny, tak jak i wszyscy inni wierni Bhagawanowi. To,  jak często obchodzę Górę, muszę jednak rozsądnie dostosować do mojego wieku, zdrowia i sił.

Samudram Lake
Samudram Lake

W „Listach z Ramanasramam” znajduje się następująca wypowiedź Bhagawana: Doniosłość Giri Pradaksziny jest szeroko opisana w “Arunaczala Puranie”. Pan Nandikesia, zapytany przez Sadasiwę, rzekł: „Obchodzenie tej Góry to rzecz dobra. Słowo ‘pradakszina’ ma specjalne znaczenie. ‘Pra’ oznacza usunięcie wszelkich grzechów; ‘da’ oznacza spełnienie pragnień; ‘kszi’ oznacza wolność od ponownych narodzin; ‘na’ oznacza wyzwolenie poprzez Dżnianę (Mądrosć).” Doprawdy, trudno jest opisać radość i przyjemność jaką daje Pradakszina. Ciało ogarnia zmęczenie, narządy zmysłowe tracą siłę i wszystkie funkcje cielesne wchłaniają się do wewnątrz. Można wówczas zapomnieć o sobie i wejść w stan medytacji. Gdy tak kontynuujemy okrążanie Góry, ciało automatycznie wchodzi w stan harmonii, podobnie jak to jest w pozycji Asany.  Ma to pozytywny wpływ na zdrowie. Ponadto na Wzgórzu rośnie kilka gatunków ziół leczniczych, woń których jest dobra na płuca.