Satsanga Ramany różnymi sposobami łączy poszukujących i wiernych Śri Ramanie Maharsziemu na całym świecie, np. poprzez biuletyn internetowy, lokalne spotkania grup Satsangi, ochotnicze prace na rzecz Śri Ramanaśramam, oraz inne, pokrewne działania charytatywne. Satsanga służy tym, którzy wdrażają w praktykę nauki Śri Ramany Maharsziego lub tym, którzy pragną Jego nauki poznać. Ci, którzy podzielają wizję Mistrza, czyli wizję braterstwa opartego na całkowitej równości, znajdują radość i wsparcie w towarzystwie ludzi o tych samych przekonaniach.  Zamieszczony poniżej cytat z “Ramana Gity” wskazuje na to, że nawiązanie kontaktu z “kręgiem” czyli grupą Satsangi, jest zgodne z naukami Mistrza.

Dzięki Satsandze wierni mieszkający w pobliżu siebie mogą się spotykać, rozważać i praktykować nauki Śri Bhagawana oraz organizować i uczestniczyc w świętach takich jak Dżajanti/ Aradhana Śri Bhagawana oraz w innych okazjach.

Zapraszamy do subskrypcji naszego darmowego biuletynu internetowego, który podaje bieżące wydarzenia w Asramie. Kliknij tutaj aby otrzymać subskrypcję elektronicznego biuletynu.

 

Poniżej cytujemy rozdział dziesiąty „Ramana Gity”. Jest to rozmowa pomiędzy Jatim Joganathą i Ramaną Maharszim. Jej treść jest radosnym przesłaniem dla społeczeństwa.

 

Śri Ramana Gita,  Rozdział X

Joganatha: O Wielki Mędrcu, jaki jest związek pomiędzy społeczeństwem i jego członkami? Panie, racz wyjaśnić tę kwestię dla dobra społeczeństwa.

Bhagawan: W społeczeństwie złożonym z wyznawców rozmaitych stylów życia, O najlepszy z Sadhu, społeczeństwo jest jak ciało a członkowie jak jego części. O Asceto, członek rozwija się przez pracę na rzecz społeczeństwa, tak jak część ciała gdy działa dla całego ciała. Należy zawsze postępować tak – umysłem, mową i ciałem – by służyć interesom społeczeństwa i należy również pobudzać krąg bliskich, by postępowali tak samo. Aby służyć interesom społeczeństwa należy stworzyć własny krąg bliskich i sprawić by się dobrze rozwijał; w ten sposób i społeczeństwo będzie się dobrze rozwijało.”

Joganatha: “Wród mędrców niektórzy wychwalają spokój (sianti), inni zaś moc (siakti). Które z nich, Panie, jest lepszym środkiem dla dobrego rozwoju społeczeństwa?”

Bhagawan: “Spokój jest dla czystości własnego umysłu, moc dla wzrostu społeczeństwa. Społeczeństwo powinno być tworzone porzez moc, po czym spokój powinien być ustanowiony.”

Joganatha: “O Wielki Mędrcu, jaki jest najwyższy cel do osiągnięcia na ziemi dla całego społeczeństwa?”

Bhagawan: “Braterstwo oparte na poczuciu równości to najwyższy cel do osiągnięcia przez całe społeczeństwo. Dzięki braterstwu najwyższy pokój zapanuje wsród ludzkości i wtedy cała ta planeta będzie się rozwijać jak jedna rodzina.”

Powyższa rozmowa pomiędzy ascetą Joganathaną oraz łaskawym Maharszim odbyła się piętnastego sierpnia 1917 roku.