Satsang Ramany je pokus o spojení se s hledajícími a oddanými Šrí Ramany Maharišiho na světe skrze různé prostředky, jako: komunikace skrze e-mail/novinky, místní satsang, dobrovolné podporování aktivit Šrí Ramana ašrámu, místních satsangových skupin anebo spřízněných charit. ‚Satsang‘ je pro ty, kdo praktikují učení anebo si přejí se učit o učení Šrí Ramany Maharišiho. Ti, kteří sdílejí Mistrovu vizi „bratrství založeném na smyslu rovnocennosti“ nalézají radost a podporu ve společnosti jiných, kteří sdílejí tuto Jeho vizi. Citované verše Ramana Gíty ukazují, že spojení se do „kruhu“ anebo „Satsangu“ je konzistentní s učením Mistra.

Sastang umožňuje stejně smýšlejícím oddaným, žijícím v blízkosti jeden druhého se spojit, reflektovat a praktikovat Šrí Bhagavánovo učení a účastnit se místních svátků a oslavovat Jayanti / Ardhanu Šrí Bhagavána a jiných významných událostí.

Jste zváni se přihlásit do našeho bezplatného e-mailového zpravodaje který vás bude informovat o aktuálních událostech ašrámu. 

Ramana Gita Kapitola Deset

Zde je zaznamenána konverzace mezi Yati Yoganathanem a Ramanou Maharišim, která učiní oddaným radost.

Yoganathana:  Ó, Velký Světče, jaký je vztah mezi společností a jejími členy? Pane, buď laskav a vysvětli toto pro dobro společnosti.

Bhagavan: Ve společností, stávající z lidí následujících různé životní styly, Ó nejlepší ze Sádhuů, je společnost jako tělo a její členové jeho údy, které mu slouží. Skrze mysl, řeč a tělo by měl člověk vést svůj život tak, aby sloužil společnosti a měl by k tomu nabádat i ostatní ve svém bezprostředním okolí. Měl by se obklopit okruhem lidí, k prospěchu společnosti, aby prosperovala.

Yoganatha: Někteří moudří velebí mír, jiní moc. Která z těchto dvou, Ó Pane, je lepším prostředkem k dosažení všeobecného blaha společnosti?

Bhagavan: Mír vede k očištění mysli člověka, moc k pokroku společnosti. Společnost by měla povstat skrze mocnost a být poté ukotvena v míru.

Yoganatha:Ó Velký Světče, co je nejvyšším cílem na zemi, kterého má lidská společnost dosáhnout jako celek?

Bhagavan: Bratrství založené na smyslu rovnosti je nejvyšší cíl, kterého má lidská společnost dosáhnout. Skrze bratrství, bude na zemi mezi lidmi převládat a působit svrchovaný mír a pak bude celá planeta vzkvétat jako jedna domácnost.

Výše uvedena konverzace mezi asketou Yoganathanem a vznešeným Maharišim se udála 15. srpna 1917.