““Arunagiri Jógi mindenek felett győzedelmeskedik…” – idézet Az Arunácsala dicsőségéből

Hogyan győzzük le a sorsot?

Egy gazdag hölgy a következő szavakkal fordult Ramanához:
– Mindennel meg vagyok áldva, amit ember csak kívánhat. – Elcsuklott a hangja, de uralkodott magán, és nagy nehezen folytatta: – Mindenem megvan, amit szeretnék, amire ember csak vágyhat, de… de… az elmémben nincs béke. Valami meggátolja. Talán a sorsom.
Egy ideig teljes csend honolt, majd Bhagaván megszólalt a maga szelíd módján:
– Rendben, elmondta, amit el akart mondani. Nos, mi az a sors? Nincs olyan, mint sors. Adja át önmagát, és minden rendben lesz. Minden felelősséget hagyjon Istenre, és ne viselje tovább a terheket! Mit tehet akkor a sors?
K.: Az önátadás lehetetlen.
Bh.: Igen, kezdetben a teljes önátadás lehetetlen, de a részleges önátadás biztosan lehetséges mindenki számára, és az végül elvezet a teljes önátadáshoz. Ha az önátadást lehetetlennek találja is, mi mást tehetne? Nem fogja meglelni az elme békéjét, mivel e nélkül képtelen annak elérésére. Ez csak az önátadással érhető el.
K.: A részleges önátadás képes legyőzni a sorsot?
Bh.: Ó, igen! Képes rá.
K.: A sors nem a múltbeli karmának tulajdonítható?
Bh.: Ha az ember átadja önmagát Istennek, Isten majd gondoskodik a karmáról.
K.: Ha a karma Isten rendelése, hogyan teszi azt Isten semmissé?

BOA_027(1)
Srí Bhagaván a hegyről lefelé jövet

Bh.: Minden csakis Őbenne található.

Bánat és gonoszság

Azt kérdezik, a teremtés miért van tele gonoszsággal és bánattal. Csak annyit lehet mondani, hogy mindez Isten akarata, amely kifürkészhetetlen. Ez az erő indíték nélküli, semmiféle vágyat vagy elérendő célt nem tulajdoníthatunk ennek a mindentudó, mindenható Létezésnek. A Naphoz hasonlóan Istent sem érintik meg azok a cselekedetek, amelyek a jelenlétében mennek végbe. Ha az elme elégedetlen vagy nyugtalan amiatt, ami történik vele, akkor megoldásként hasznos elfogadni Isten akaratát. Ekképpen bölcs elvetni a felelősség és a szabad akarat érzését, s az Ő akarata szerint cselekedni és tűrni, úgy, hogy önmagunkat Isten eszközének tekintjük.

Önátadás

Egy követőnek, aki azért imádkozott, hogy gyakrabban részesüljön Siva látásában, Bhagaván a következőt mondta: “Add át magad Neki, és vesd alá magad az Ő akaratának, akár megjelenik, akár eltűnik – tégy akarata szerint! Ha te kéred Őt, hogy tegyen kedved szerint, az nem önátadás Istennek, hanem ráparancsolás. Nem kérheted, hogy engedelmeskedjen neked, miközben azt gondolod, hogy átadtad magad Neki. Ő tudja, mi a legjobb számodra, s mikor és hogyan kell azt megtenni. Ő viseli a terhet. Neked nincs több gondod. Minden gondod-bajod átadtad Neki. Ilyen az önátadás. Ilyen a ráhagyatkozás.”

Isten kegyelme

Isten kegyelme abban a tényben gyökerezik, hogy Isten ott ragyog mindenki szívében az Önvalóként. A kegyelemből tehát senki nincs kizárva, legyen akár jó, akár másmilyen ember. A keresőnek felül kell kerekednie a megpróbáltatásain nyugodt elmével és azzal a szilárd hittel, hogy ezek Isten kegyelméből nyilvánultak meg, hogy elősegítsék elméje megerősítését.

Istentisztelet

Az, aki a testét úgy érzékeli, mintha önmaga lenne, valószínűleg képtelen Istent forma nélküliként imádni. Bármilyen istentiszteletet végez, az kizárólag a forma imádata lesz, nem más.

Siker és kudarc

Amikor tettünket siker övezi, ne legyünk büszkék rá, azt gondolván: “Vállalkozásomat siker koronázta.” (Másrészről viszont) legyünk meggyőződve arról, hogy Isten kegyes hozzánk. Amikor nem érjük el a vágyott sikert, nem szabad azt gondolnunk, hogy tettünk sikertelennek bizonyult; eredménye épp abban rejlik, hogy cselekedeteinket Isten kegyelméből övezi siker (a megszokott értelemben), s nem egyedül emberi erőfeszítésünk révén.

Sri Bhagavan at Skandashram
Sri Bhagavan at Skandashram

Ha valami rosszat teszünk, nem szabad önzésünkben eltitkolni, hanem el kell határoznunk, hogy a jövőben helyesen cselekszünk, és elkerüljük a hibákat.

A siker és a kudarc sorsunknak tulajdonítható, nem pedig akaraterőnknek, avagy annak hiányának. Az embernek meg kell próbálnia kiegyensúlyozottnak maradni minden körülmények között. Ezt jelenti az akaraterő. A kereső szempontjából jobb, ha olyan helyzetben találja magát a világban, mely együttérzést vált ki embertársaiból, mintha olyan pozícióban lenne, amely irigységet vált ki belőlük

Sri Bhagavan sitting in Old Hall
Sri Bhagavan sitting in Old Hall

A boldog élet titka

Ha az ember átsiklik mások hibáin, és csupán érdemeiket látja, ily módon elméjét nem billentve ki nyugalmából, egész életében boldog lesz.
A kereső csodálatos tulajdonsága az, ha nyugodt elmével, vágyak és gyűlölet nélkül, közömbösen viseltetik a dolgok iránt.

Az ellenségekkel szembeni magatartás

Az ellenség gyűlöli az egót, amit a kereső meg akar ölni; ekképpen olyan ő, mint az aranyműves számára az üllő – [üti, pedig] valójában a barátja.

A kegyelem elnyerése az álomban

A tapasztalás időtartamának önkényes megítélése révén az egyik tapasztalatot álomnak, a másikat pedig ébrenlétnek nevezzük. A Valóság szempontjából mindkét tapasztalat valótlan. Az ember átélheti azt, hogy álmában kegyelemben részesül, aminek hatásai az egész hátralévő életében olyan mélyen és tartósan befolyásolják, hogy nem nevezhetjük valótlannak – miközben valósnak nevezzük az ébrenlét némely jelentéktelen eseményét, amely pusztán elsuhan mellettünk, véletlenszerűen és következmények nélkül, és hamarosan elfelejtünk.

Második halálélmény a hegyen

Mindvégig mondtam, hogy a szívközpont a jobb oldalon található, még ha a tanult emberek mást állítanak is. Tapasztalatból tudom. Már akkor is tudtam, amikor otthon elmerültem magamban. Majd annak az incidensnek a során is nagyon tisztán láttam és érzékeltem, amelyet lejegyeztek a Self-Realization (Felébredés) című könyvben. Hirtelen az egyik oldalról fény villant fel, mely kitörölte a világ látványát. Éreztem, hogy a bal oldali szív leáll, a test elkékül és élettelenné válik. Vászudéva Sásztrí átölelte a testet, és a halálomat siratta, miközben én nem tudtam megszólalni. Mindvégig éreztem, hogy a szívközpont a jobb oldalon ugyanúgy működik, mint annak előtte. Ez az állapot úgy tizenöt-húsz percig tartott. Majd hirtelen valami kilövellt jobbról balra, mint amikor egy rakéta hasít végig az égen. A vérkeringés újraindult, és a test normális állapota helyreállt.